CHAIR - HYBU CIG CYMRU - MEAT PROMOTION WALES

Location
Wales
Salary
£25,200 PER ANNUM PLUS REASONABLE EXPENSES..
Posted
05 May 2017
Closes
30 May 2017
Business Sector
Food & Drink
Hours
Full Time
Contract Type
Permanent

HYBU CIG CYMRU - MEAT PROMOTION WALES
CHAIR
CHAIR REMUNERATION - £25,200 PER ANNUM PLUS REASONABLE
EXPENSES – TIME COMMITMENT
MINIMUM OF 60 DAYS PER ANNUM

Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales (HCC) is the strategic body responsible for the development, marketing and promotion of the Welsh red meat industry. Its mission is to develop profitable and sustainable markets for Welsh Lamb and Welsh Beef and pork.

The organisation is wholly owned by the Welsh Ministers and is a Company limited by guarantee without any share capital. The Board comprises of up to 12 non-executive directors, including the Chair.

 

The closing date for applications 30 May 2017.

 

HYBU CIG CYMRU - MEAT PROMOTION WALES
CADEIRYDD
CYDNABYDDIAETH Y CADEIRYDD - £25,200 Y FLWYDDYN YN OGYSTAL
 THREULIAU RHESYMOL –
YMRWYMIAD AMSER O ISAFSWM O 60 DIWRNOD Y FLWYDDYN

Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales (HCC) yw’r corff strategol sy’n gyfrifol am ddatblygu, marchnata a hyrwyddo diwydiant cig coch Cymru. Ei genhadaeth yw datblygu marchnadoedd proffidiol a chynaliadwy ar gyfer Cig Oen Cymru, Cig Eidion Cymru a phorc.

Mae’r sefydliad sydd o dan berchenogaeth lwyr Gweinidogion Cymru yn gwmni cyfyngedig drwy warant heb unrhyw gyfalaf cyfranddaliadau.

Mae’r Bwrdd yn cynnwys hyd at 12 cyfarwyddwr anweithredol, gan gynnwys y Cadeirydd.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau 30 Mai 2017.